Yavuz Turgul

Never be ashamed of having a crush on Yavuz Turgul
Turkish film director
Votes Ranking Boost Ranking
Loading
Loading
Yavuz Turgul ranks Loading, and ranks Loading among all celebrities on the Top Celebrity Crushes list.

Yavuz Turgul is straight. Scroll down and check out his short and medium hairstyles.

2 Ways to Vote him Up!

1. Hit the "Tweet" button at the top ↑
2. Tell us "why you have a crush on him"
Refresh this page to see the "Crushers" increase after you "Like" or vote.

Why People Have A Crush On Yavuz Turgul

new! Rate Yavuz Turgul

Body: 

No votes yet

Face: 

No votes yet

Mind: 

No votes yet

Heart: 

No votes yet
Minimum 15 Words.
More votes will improve the ranking and your comment will show on the top. You'll be redirected to Paypal to finish the transaction.
3 star rating
Rated by 50+ man-crushers
 • 3 star rating "Yav a am, bütün Urfal lar ünlü oldu bi ben olamad m." Muhsin Bey (1987) / Yavuz Turgul --
 • 5 star rating Pardon Yavuz Turgul da iyidir fragmanda. --
 • 5 star rating Pek yak nda, fragmandan bak l nca a k filmlerinin unutulmaz yönetmeninden izler ta yor. Yavuz turgul, ye ilçam onlara sayg niyetine. --
 • 5 star rating 1 - Yavuz Turgul "E kiya"da Baran' 35 y l yatt ktan sonra tahliye eder. Oysa Türkiye'de 35 y l gibi bir hapis söz konusu de ildir. --
 • 5 star rating Filmin sonunda :"var m yd , yok muydu?...kim bilir?.." diye soran yavuz turgul' un gölge oyunu ! pek'ala biz: var m y z yok muyuz?! --
 • 2 star rating u aralar tek merak etti im ey iran sinemas . dolu bir Yavuz turgul röportaj okuyunca böyle oluyor tabi --
 • 3 star rating Yavuz Turgul için ener en, Christopher Nolan için de Michael Caine olmazsa olmaz. --
 • 3 star rating Kurt ve ku bizdendir o ul. As l kötülük ba ka yerde... E k ya /Yavuz Turgul --
 • 5 star rating Arkada lar m çok söyledi dinlemedim,U ur Vardan' n Yavuz Turgul söyle inden sonra izledim. Geç bile kalm m. "Walter Mitty", güzel film. --
 • 5 star rating Yine yeni yeniden Yavuz Turgul'un senaryosunu yazd ve yönetti i,usta oyuncu ener en'in rol ald güzel ve gerçek bir film izleyebilsem --
 • 1 star rating Dikkate de er bir gazete kö e yazar de ildir benim için. Yavuz Turgul ve ener en'le ilgili yazd klar da "cahil cesaretiydi". --
 • 3 star rating Yavuz Turgul, ener en, Fatih Ak n, Genco Erkal, Yi it Sertdemir ve Elif Da deviren K ps --
 • 5 star rating Dün hayat ma yön vermemdeki en büyük ad m atmam sa layan Yavuz Turgul, bugün tan m olmaktan ansl sayd m ener Abi'min röportajlar .+ --
 • 5 star rating Son zamanlarda yaptigim en iyi sey; Sener Sen'in bugünkü Hürriyet'teki söylesisini okumak oldu. Yavuz turgul filmlerine adiyorum Pazarimi!! --
 • 5 star rating 13 Mart'ta ba layacak 20. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nde Hanna Schygulla, ener en ve Yavuz Turgul a Onur Ödülü verilecek. --
 • 5 star rating özcan deniz,ülkede yönetmen tan m n hak edip en iyilerden biri olabiliyor i te.yavuz turgul,metin erksan filan geliyor akl ma sonra. --
 • 5 star rating ener en ve Yavuz Turgul'a büyük onur | --
 • 5 star rating Bin Y l Önce Müzikali (1985) Yavuz Turgul yazanlardan yöneten Haldun Dormen müzik Onno Tunç müziklde ener en de var çok tatl . en izlyin --
 • 5 star rating Memleketi bir Zeki Demirkubuz bir Nuri Bilge Ceylan gözüyle yorumlama çabas beyhude,oysa biz Zeki Ökten/Yavuz Turgul kar m bir eyiz --
 • 5 star rating Yavuz Turgul hsan Yüce Kartal Tibet --
 • 5 star rating Yavuz ad n ta yan de erli insanlar tan r z biliriz severiz dostluk ederiz,Yavuz Turgul misali,Yavuz Top misali,yavuz adl iyiler biliriz.+ --
 • 5 star rating Yavuz Turgul film yapsa ya.. --
 • 5 star rating Yavuz Turgul hsan Yüce Kartal Tibet --
 • 5 star rating Türkiye senaristli inin Sad k endil'den geldi i nokta içler ac s . Gerçi Yavuz Turgul'un kendi kariyerinde geldi i nokta bile yeter. --
 • 3 star rating Yavuz Turgul filmlerinin üçünü sayabilmeli, breaking bad'i de bir zahmet izlemi olmal . --
 • 3 star rating Yavuz Turgul'un elin sa l k müthi bir i ç karm . zleyin efenim tavsiyedir. --
 • 5 star rating Güne salçal yumurta yiyerek ve Yavuz Turgul un Muhsin Bey filmini izleyerek ba lad m bugünün güzel geçmemesi için bir sebep yok --
 • 4 star rating En sevdigim filmlerin senaryosu Yavuz Turgul' a aitse.. --
 • 2 star rating Bugünkü Yavuz Turgul ö retim: insanlar için fedakarl k yapmak onlar daha fazla ars zla t rmakt r. --
 • 5 star rating To un Pa a,Davaro,Çiçek Abbas, ekerpare filmlerinin senaryolar n ünlü yönetmen Yavuz Turgul,yönetmenli e ba lamadan önceki dönem yazm t r. --
 • 3 star rating Yavuz Turgul'un asistan ndan gelen mail. Rumet sevinirken boynunu k racak diye çok korktum. --
 • 1 star rating Adam yavuz turgul sinemas n ke fetmek diye kitap yazm neyi ke fediyim av mevsimini mi ke fediyim,neresini ke fetmemi önerirsin --
 • 5 star rating En iyi Yavuz turgul filmi? --
 • 3 star rating Yavuz Turgul sene de bir film yaps n ki biz daha fazla ener en izleyebilelim --
 • 5 star rating ener en Yavuz Turgul bir daha :) --
 • 5 star rating Bence sinemam z n At f Y lmaz'lara Yavuz Turgul'lara Ertem E ilmez'lere ve daha ad n sayamad m usta isimlerin rehberli ine ihtiyac var. --
 • 4 star rating Bir fantezi ikilisi olarak ener en & yavuz turgul --
 • 5 star rating +Nubar, sen ermeni de il misin ? - Ermeniyim. + Namazda ne i in var ? - Napay m, cemaat o kadar az ki, adama ay p olacak. Yavuz Turgul --
 • 2 star rating Az önce Yavuz Turgul'un "Av Mevsimi" filmini izledim tekrar..Senaryoya hayran olmamak mümkün de il.. --
 • 5 star rating Y llarca komedi filmlerinde döktüren ener en'i ergen filmlerine meze yapan yavuz turgul'u iddetle k n yorum.heba etti adam ,yok etti.. --
 • 1 star rating n n bir ilk film oldu unu biliyor muydunuz? Kartal Tibet'in yönetti i ilk film. Yavuz Turgul'un Arzu Film'e yazd ilk senaryo. --
 • 3 star rating "E k ya" filmi tam anlam yla "muazzam". Yönetmeni Yavuz Turgul saykodelikli in dibine vurmu . --
 • 3 star rating Av Mevsimi. Y lmaz Güney'den sonra Yavuz Turgul ve ener en'e sarmak... --
 • 4 star rating ener en,Yavuz Turgul,U ur Yücel tabi ki bu üçlü "E K YA" --
 • 3 star rating Yavuz turgul bir film çekse de ba rolleri Ay en gruda ve ener en payla sa --
 • 5 star rating Yavuz Turgul üstad acilen bir film yapmal s n... --
 • 1 star rating Adam 1+1 evinde porno izledikten sonra yavuz turgul filmlerini ele tirip,neresinden tutuyorsa elinde kal yor diyor utanmadan --
 • 5 star rating Nuri Bilge Ceylan'dan sonra favori Türk yönetmenlerim aras na Yavuz Turgul'da eklendi. ener en'le yürüttü ü trajedi film serileri gayet iyi --
 • 2 star rating t r esen bile gecenin bu yar s duyum ar yor aq site müthü yavuz turgul bir kö ede ener enle a l yor u an --
 • 2 star rating Geceye puan m bayâ dü ük. Bir miktar yükseltmek için Yavuz Turgul filmi izleyece im, ho ça kal n. --

Throwback Thursday #TBT

Yavuz Turgul sexy 0.jpg
Yavuz Turgul new pic 1.jpg
Yavuz Turgul dating 2.jpg
Yavuz Turgul full body 4.jpg
Yavuz Turgul sexy 5.jpg
Yavuz Turgul sexy 6.jpg
Yavuz Turgul exclusive hot pic 7.jpg
Yavuz Turgul body 8.jpg