Orhan Alkaya

Never be ashamed of having a crush on Orhan Alkaya
Turkish, Actor
Votes Ranking Boost Ranking
Loading
Loading
Orhan Alkaya ranks Loading, and ranks Loading among all celebrities on the Top Celebrity Crushes list.

Orhan Alkaya is straight. Scroll down and check out his short and medium hairstyles.

2 Ways to Vote him Up!

1. Hit the "Tweet" button at the top ↑
2. Tell us "why you have a crush on him"
Refresh this page to see the "Crushers" increase after you "Like" or vote.

Why People Have A Crush On Orhan Alkaya

new! Rate Orhan Alkaya

Body: 

No votes yet

Face: 

No votes yet

Mind: 

No votes yet

Heart: 

No votes yet
Minimum 15 Words.
More votes will improve the ranking and your comment will show on the top. You'll be redirected to Paypal to finish the transaction.
3 star rating
Rated by 50+ man-crushers
 • 1 star rating Orhan Alkaya, Engin Alkan ve Yi it Sertdemir umar m mant klar n duygusall klar n n önünde tutmay ba ar r. Tuza a dü mezler. --
 • 5 star rating S n f sava na evet! "bir bok yok han mlar, beyler ve itiraf edenler iki yüz ki i iki buçuk milyar dünyal dan zengin" Orhan Alkaya --
 • 5 star rating S n f sava na evet! "bir bok yok han mlar, beyler ve itiraf edenler iki yüz ki i iki buçuk milyar dünyal dan zengin" Orhan Alkaya" --
 • 5 star rating Orhan Alkaya: Koridoru t kama. --
 • 5 star rating "koridoru kapama tr...." orhan alkaya --
 • 5 star rating DT'ye tek çare Orhan Alkaya cCc --
 • 5 star rating Gelmeye hakk olamaz. Özellikle Orhan Alkaya olay nda verdi i mücadele ve yazd klasik de erdeki yaz lar unutulamaz. A a da Feridun'un --
 • 5 star rating ++Büyük oyuncu abimiz Selçuk Yöntem, sevgili Üstün Akmen, Zeynep Oral, Orhan Alkaya, Vecdi Sayar, biz arkadan yeti enler ve tabii ki++ --
 • 5 star rating Ask Yeniden'in dunki bolumune bakiyorum cok eglenceli gidiyor... Yalniz casting gercekten cok basarili Tamer Levent, Orhan Alkaya muthisler. --
 • 1 star rating " hatalar m z ç karsak geri ne kal r hayat m zdan / dokunulmu yerlerimizde so uyan sevinçli ya amalar m ? " Orhan Alkaya --
 • 3 star rating Orhan alkaya cok tatli ya. nsanin icini isitan bi sey var onda ama ne onu bulamadim:-) --
 • 3 star rating Orhan Alkaya Fox TV'de bir dizide zengin laz babay oynuyor. iir budur --
 • 1 star rating A K ELEJ S bir yol gördüm, birçok insan yürüyor yürüyordu elele görünüyordu hayatlar. hep ayr , hep ayr ORHAN ALKAYA --
 • 5 star rating Orhan Alkaya --
 • 4 star rating "Gül yanl kokarsa tuz yakaya tak l r." (Orhan Alkaya) --
 • 3 star rating Ey kötü tarihçi Kelepir hüzün fiyat na kiralad n duygular m z Orhan Alkaya --
 • 4 star rating "Gül yanl kokarsa tuz yakaya tak l r." (Orhan Alkaya) --
 • 4 star rating "Sensiz ben kime gitsem, biraz daha yaln zl m.." Orhan Alkaya --
 • 3 star rating Ne kadar anlaml bir dize, anlayana: "insan ilkin usta olur, sonra sonra ç rak..." orhan alkaya --
 • 5 star rating Orhan Alkaya, 27.04.2016 saat 15:00'de beni yeniden izlemeye ba lad . Bir sap k yüzünden Alkaya'ya zarar gelmesin diye izlemeyi b rakm t m! --
 • 5 star rating Bu piçleri bir kenara not edin. Orhan Alkaya, Nur Sürer, Lale Mansur, Altan Erkekli, Ezel Akay,katliam politikas na ANF arac l yla tepki. --
 • 5 star rating Yar m asr n tecrübesiyle,her korkunç dönemden dü üncelerinden hiç sapmadan ç kman n onuruyla duru bir ekilde anlat yordu can m Orhan Alkaya --
 • 3 star rating ''ya ad m z bask de il, bi ele geçirme operasyonu'' Orhan Alkaya via imc tv --
 • 2 star rating Ve imdi uçurumlar s arken iki öpü aras na sensiz ben kime gitsem, biraz daha yaln zl m Orhan Alkaya... --
 • 3 star rating "Sizi sevmek için büyüttü ümü söyleyemem kalbimi. " Orhan Alkaya --
 • 5 star rating Bu ak am 20:30'da Harbiye Muhsin Ertu rul Sahnesi'nde Orhan Alkaya rejisiyle ehir Tiyatrolar 'nda sahneye ta nan Ayaktak m Aras nda y z --
 • 5 star rating Orhan Alkaya` ya nazire. Bu ülkede onur ac yla, sevgi gözya ile ve , ne yaz k ki , insanl k hüzün ile taçland r l r. Hem de her yerde. --
 • 4 star rating "Söz eksilmeseydi, yang n nereden nerelere yürür.."/Orhan Alkaya --
 • 2 star rating ......bize yap lanlar gördüm , hepsini gül yanl kokarsa tuz yakaya tak l r Tuz Günleri / Orhan Alkaya --
 • 3 star rating Bize yap lanlar gördüm, hepsini... Yanl tariflerle uzat lm bir yol gibiydik... Orhan Alkaya --
 • 5 star rating Ne zaman çok kötü bir ey olsa akl ma Orhan Alkaya'n n "Tuz Günleri" iiri geliyor. lk dizesi öyle: "Bize yap lanlar gördüm, hepsini..." --
 • 2 star rating Orhan Alkaya'n n yönetmenli inde Mis gibi bir oyun ehir tiyatrolar ndan 'Ayaktak m Aras nda' izleyinn --
 • 5 star rating Ayr ca Bal kç Orhan Alkaya ölmedi ya yor paras n vermemi ler oldu bitti ye getirip kovmu lar Aylin asl nda Soneri de il onu seviyormu --
 • 5 star rating Bugün böyle yar n böyle hep böyleyim... nsan bir hikâyedir. Hikâyesinin fark na vard nda daha güzel bir hikâyedir. Orhan Alkaya --
 • 4 star rating Gül yanl kokarsa, tuz yakaya tak l r Orhan Alkaya --
 • 1 star rating Ak am!kekre tatlar büyüten yoksul ça n bu ular evinde zarif bir veda mektubunun gölgesine s nan Orhan Alkaya --
 • 3 star rating Bize yap lanlar gördüm, hepsini Gül yanl kokarsa tuz yakaya tak l r Orhan Alkaya --
 • 5 star rating Yaln z m. çünkü siz vars n z! Orhan Alkaya --
 • 4 star rating iir ka da ç kan bir gerilla hareketidir. Orhan Alkaya --
 • 5 star rating Orhan alkaya gece gece dimitrov okumu galiba. --
 • 1 star rating Orhan Alkaya ile bu sezon stanbul ehir Tiyatrolar 'nda yönetti i Ayaktak m Aras nda'y konu uyoruz, Arka Bahçe devam ediyor --
 • 3 star rating Meclis'te kavga sürerken biz iir okuyal m Gül yanl kokarsa, tuz yakaya tak l r (Orhan Alkaya) --
 • 2 star rating Bu ak am 20.30'da Ç narl Rekreasyon alan nda Orhan Alkaya "tiyatro ve bask lar" üstüne söyle ecek. --
 • 2 star rating Biyografi kitab n Orhan Alkaya imzalam t ...benim için hep de erli bir insan olmu tur Sevim belli... --
 • 4 star rating "insan ilkin usta olur, sonra sonra ç rak." orhan alkaya --
 • 3 star rating Ne Yapmal Nas l Yapmali? Orhan Alkaya, Ezel Akay, Eyüp Muhcu, Av. Arzu Becerik. --
 • 3 star rating Recommented Orhan Alkaya ( aç a al nm . Onun güçlü iiri hep aç ktayd a aymazlar. --
 • 5 star rating Bugüne kadar yapmayaca mdan emin oldu um bir ey,bir an benim için çok cazibeli hale gelebilir;o zaman pe ine tak l p giderim. Orhan Alkaya --
 • 1 star rating Orhan Alkaya biz sizleri daha büyük sahnede kar lamak isterdik. L.K rdar için ba vuru yapt k. Bize vermediler --
 • 3 star rating Orhan Alkaya'n n n ard ndan söyledi i u söz çok anlaml :"Bütün iyi insanlar n ba sa olsun". --

Throwback Thursday #TBT

Orhan Alkaya sexy 0.jpg
Orhan Alkaya dating 2.jpg
Orhan Alkaya sexy 3.jpg
Orhan Alkaya dating 4.jpg
Orhan Alkaya hairstyle 5.jpg