Ezel Akay

Never be ashamed of having a crush on Ezel Akay
Film director, producer, actor, writer
Votes Ranking Boost Ranking
Loading
Loading
Ezel Akay ranks Loading, and ranks Loading among all celebrities on the Top Celebrity Crushes list.

Ezel Akay is straight. Scroll down and check out his short and medium hairstyles.

2 Ways to Vote him Up!

1. Hit the "Tweet" button at the top ↑
2. Tell us "why you have a crush on him"
Refresh this page to see the "Crushers" increase after you "Like" or vote.

Why People Have A Crush On Ezel Akay

new! Rate Ezel Akay

Body: 

No votes yet

Face: 

No votes yet

Mind: 

No votes yet

Heart: 

No votes yet
Minimum 15 Words.
More votes will improve the ranking and your comment will show on the top. You'll be redirected to Paypal to finish the transaction.
3 star rating
Rated by 50+ man-crushers
 • 5 star rating EZel akay sen bana ula --
 • 2 star rating Çok uzun zamand r görü medi im bi arkada mla sohbetimi Ezel Akay söyle ine denk getirmem inan lmaz. --
 • 1 star rating Çukurova Park Balcal Do al Ya am Merkezi'ndeki "Nöbetçi Kütüphane" pazar günü saat 15:00'te Ezel Akay' a layacak. --
 • 5 star rating Çukurova Park Balcal Do al Ya am Merkezi'ndeki "Nöbetçi Kütüphane"ye pazar günü saat 15:00'te Ezel Akay konuk olacak. / adana --
 • 1 star rating 2.Bu yasayla ilgili unu diyesim geldi. -Dili var m o öküzün? -Var g.tüne s ar 2de boynuzu var! T klr Ezel Akay. --
 • 4 star rating oturumu Ezel Akay' n yaln z koru iiriyle son buluyor. --
 • 2 star rating , yönetmen ve yap mc Ezel Akay' n sonbahar dergisinde yazm oldu u ba ar l iirlerinden bahsediyor. --
 • 2 star rating Me er ne çok iir yazan m z varm ... Yönetmen Ezel Akay iirlerini senaryola t rd n söylemi . --
 • 4 star rating anlatiyor :Ezel Akay 'siirlerim senaryoya döndü' --
 • 3 star rating Yönetmen Ezel Akay da eskiden airmi . iirlerim imdi senaryoya döndü demi 'ye. --
 • 5 star rating Ezel Akay' n tipi ne enteresan.Adam n gözleri ve dudaklar çocuk gibi,b y klar ve ka lar bir bir köy a as na ait.Biraraya gelmi duruyorlar. --
 • 1 star rating Az once Samanyolu TV'de program yapan birini Ezel Akay'a benzetip kucuk capli bir ok yasadim. Megerse cok benzeyen biriymis --
 • 2 star rating Ezel Akay' n Antakya ek isi isimli meze tarifi ba ar l . Programda bi tek o bölüm ba ar l zaten :) --
 • 2 star rating Ben yerli tarihi film ler içinde ezel akay n hacivat ve karagöz neden öldürüldü üstüne film tan mam. --
 • 4 star rating Ke ke hayat Ezel Akay filmlerindeki dekorlar gibi renkli olsa. --
 • 1 star rating 8-9 Mart Kafka Konferans konuklar ndan baz lar : Ezel Akay, Haldun Çubukçu, Tar k Günersel, Nur Yazgan, Altay Öktem... --
 • 4 star rating Gönül Yazar Ezel Akay' n bol kl reklam nda gepgenç.. --
 • 5 star rating Bu muhte em ark y Müslüm Gürses'in muhte em yorumuyla birle tirdi i için Neredesin Firuze filmine ve Ezel Akay'a sonsuz te ekkürler... --
 • 5 star rating Ezel Akay' n sundu u Çatal Sofras ile veda ediyoruz. Haftaya görü mek üzere. Ezel Akay "Yine beni unuturlar. Belki hat rlarlar." --
 • 1 star rating 8-9 Mart Kafka Konferans konuklar ndan baz lar : Ezel Akay, Haldun Çubukçu, Tar k Günersel, Nur Yazgan, Altay Öktem... --
 • 5 star rating Önder nce ve Ezel Akay in her bir cümlesi 'Küçük Kara Bal klar' la nas l güzel bi i ç kard klar n belli ediyor.izle-t-mek laz m. --
 • 5 star rating Dilerim çok insana ula r, izlenir. Ezel Akay, A.Haluk Ünal, Serpil Güler, Cem Terbiyeli ve Önder nce'ye te ekkürler bu belgesel için. --
 • 2 star rating Benim büyüdü üm mahalledeki eski ülkücülerin hepsi, istisnas z hepsi, imdi Ezel Akay'a benziyor. --
 • 3 star rating Küçük Kara Bal klar belgeselini kaç rmay n.Ezel Akay ve Önder Ìnce yap m --
 • 5 star rating ''Küçük kara bal klar''belgeseli 11 kürt çocu un hikayesi/Ezel Akay-Önder nce. Ben bizzat arkada lar mdan dinliyorum size çocuklar anlats n --
 • 5 star rating Ezel Akay, Habertürk, --
 • 5 star rating Habertürk tv de ezel akay in kürt çocuklar ile alakal filmini anlat yor fazla izliyemedim ben gibi sunucununda gözleri dolmu tu --
 • 5 star rating Güzel insans n Ezel Akay.. --
 • 4 star rating Ezel Akay Habertürk'de "Güneydo u'da çocuk olmak" anlat yor! --
 • 3 star rating Dün Ezel Akay'la ayn otobüse binmi olabiliriz, fakat beni ke fedemedi. --
 • 4 star rating Ben Ezel Akay' n Yönetti i Neredesin Firuze ile Hat rl yorum Hep --
 • 5 star rating Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü'yü onuncu kez olmak üzere izledim. Hiç üphesiz bir ba yap t, her eyiyle. Ezel Akay <3 --
 • 1 star rating Ba lanmas ile Orhan Camiinin Yap m aras ndaki süre yakla k 500 y l. Ezel Akay' n dikkatinden kaçm olabilir mi bu durum. --
 • 5 star rating Sadece gülmek için de il,ola anüstü güzel Osmanl tahlilleri için de. Ecdatlar kimmi ,kimleri temsil edermi ,çok güzel resmetmi Ezel Akay. --
 • 5 star rating Ezel Akay daha cok film yapsin --
 • 3 star rating Geceye sevdi imiz bir yönetmen ezel akay ve sevdi imiz bir film neredesin firuzeyle devam ediyoruz --
 • 3 star rating Ve kaaaaaaç y l öncesinin (1997) bu muhte em klibi elbette Ezel Akay imzas ta makta... --
 • 1 star rating Ezel akay beni takip etmi çok mutluyum gerçekte de tan m t m kendisiyle onu çok seviyorumm <3 <3 <3 --
 • 3 star rating Simdi Ezel Akay'in Karagozle Hacivati cikti karsima. Frida'dan daha feminist film :/ --
 • 4 star rating Tv2 de hacivat karagoz neden olduruldu var ezel akay'in --
 • 3 star rating uan Ezel Akay' n sunuculu unu yapt bir yemek program izliyorum. ok oldum gece gece --
 • 5 star rating Faz l Say-Genco Erkal-Bergüzar Korel-Halit Ergenç-Memet Ali Alabora- ebnem Sönmez-Nur Sürer-Hasibe Eren-Ezel Akay-Levent Üzümcü Çok severim! --
 • 3 star rating Bu sefer Ezel Akay. Bu sefer olsun! Hadiyin hep beraber totem yapal m... --
 • 1 star rating Hem kendi iste im hem de yönetmenler: Ezel Akay, Haluk Ünal ve Önder nce'nin iste i üzerine payla yorum... --
 • 5 star rating "Ezel Akay - Karagöz ve Hacivat neden öldürüldü" bir de "Ça an Irmak - Ulak" filmleri bu günlerde ya ad klar m z anlatan filmler bence. --
 • 5 star rating Ortaokuldayken kurdu um Ezel Akay ile sohbet etme hayalimi y llar sonra yine kuruyorum. Hatta harika karde leri Ender ve Eren'i de almal . --
 • 1 star rating Levent Kazak 2006 da bir senaryo yazm Ezel Akay çekmi . Yan rolü bile bugün en sayg duyulan oyunculardan olu mu . --
 • 1 star rating Konsepte en uymayan konu ma ahin Tulga,en özensiz/haz rl ks z konu ma Ezel Akay,en hayal k rkl konu ma da Azra Kohen oldu --
 • 3 star rating Azrakohan ve ezel akay dan sonra dünya ilham verici bir yer olmaktan ç kt --
 • 1 star rating Ezel Akay ve Azra Kohen 'un trend topic olmak icin araya zekice attigi konusmacilar mi? Tt'nin kotusu olmaz ;) --

Throwback Thursday #TBT

Ezel Akay sexy 0.jpg
Ezel Akay new pic 1.jpg
Ezel Akay dating 2.jpg
Ezel Akay hairstyle 3.jpg
Ezel Akay hairstyle 4.jpg
Ezel Akay dating 5.jpg