Hye Kyo Song Plastic Surgery 7

Hye Kyo Song shirtless bikini

People Say:

OMAYGAD!!!! Joong Ki & Hye Kyo! Song Song couple is real! gah!!! T.T
"So I will be starting a new life with Miss Song Hye Kyo"- Song Joong Ki -clydemaknae- Oppa, wae?
KIM JI WON SONG HYE KYO SONG JONG KI JIN GOO IN ONE DRAMA WHAT A BLESSING
Song Joong Ki. Song Hye Kyo. Song triplets. Wala naman akong masyadong pagmamahal sa mga "songs"ng korya.
AS IN? MAY RELASYON SI HYUN BIN AND SONG HYE KYO DATI? BUT I SHIP HYUN BIN & HA JI WON AND SONG HYE KYO & SONG JOONG KI SO HARDDD!!!